Metratech

Accueil du site > Les auteurs > Ewa Jasienska

Ewa Jasienska

Od 7 lat pracuję jako Gł. specjalista w Wydziale Finansowo-Ekonimicznym Obsługi Kontraktów. Zajmuję się finansowaniem kontraktów Ispa, FS, Banku Swiatowego, a także prowadzeniem szczególowej ewidencji poza księgowej kontraktów, prowadzę ewidencje księgowa kosztów, wydatków i rozrachunków w/w kontraktów.Uzgadniam comiesieczne obroty i salda poszczególnych kont księgowych z kotami poszczególnych kontrahentów. Sporządzam sprawozdania i informacje ze stopnia realizacji kontraktów dla właściwych Ministerstw, urzędów i audytu. Dodatkowo jestem auditorem w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000. Ponadto studiuję W WyZszej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej na Wydziale Biznesu Międzynarodowego i Integracji Europejskiej. Cały czas porzerzam swoją wiedzę w zakresie finansowania i sytemów finansowania stosowanych w całej Unii Europejskiej. R


Envoyer un message


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette